Noter

Ett tydligt drag i den akademiska stilen är att det finns referenser, i form av noter. Dessa finns med för att andra forskare ska kunna kontrollera faktapåståendena i texten. Det handlar om att möjliggöra falsifiering.

Det finns olika sorters noter:

  • Fotnoter

Dessa noter finns längst ner på sidan:

Från avhandlingen Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid från 2003 av Niklas Ericsson.

I riktigt gamla avhandlingar kan dessa noter ha långa utläggningar som ibland kan ta upp större delen av sidan:

Från avhandlingen Folkligt dräktskick i Västra Vingåker och Österåker från 1947 av Anna-Maja Nylén.

  • I texten

Ibland kan referenserna finnas i texten inom parentes:

Från avhandlingen Coping with Interpartner Uncertainty in Interorganizational Interactions från 2020 av Angelos Kostis.

  • Slutnoter

Noterna kan också finnas i slutet av kapitlet eller boken. Då börjar det först med en hänvisning i texten:

Från avhandlingen Coping with Interpartner Uncertainty in Interorganizational Interactions från 2016 av Yuan Liu.

Från avhandlingen Coping with Interpartner Uncertainty in Interorganizational Interactions från 2016 av Yuan Liu.

Karta över Det akademiska språket