Neutral

Eftersom målet med vetenskapen är att nå sanningen så vill forskaren inte att hens egna åsikter ska påverka forskningen. Ett medel för att kunna hålla åsikterna utanför är att försöka vara objektiv eller neutral.

I den akademiska texten ska det därför bara finnas faktapåståenden och inte några värdepåståenden. Det är dock inte alltid sant, eftersom forskaren ibland behöver värdera saker, till exempel om en metod är bra eller dålig för ändamålet. Men poängen är att forskarens egna åsikter inte ska påverka tolkningarna av resultatet.

Frågan dyker upp igen: går det att vara helt objektiv?

Jag tror inte det, men forskaren bör ändå sträva efter det. Och istället för att gömma sig själv bakom passiva former av verben eller genom att strunta i att använda värdepåståenden när hen ändå har massor av åsikter, så är kanske ett bättre sätt att inte forska om sådant som man har åsikter eller att öppet och tydligt deklarera vilka åsikter man har – om man ändå gör det.

Embed from Getty Images

Om du vill nå sanningen hjälper det inte att bli arg om resultatet går fel.

Karta över Det akademiska språket