Extremt skriftspråklig

Det vetenskapliga eller akademiska språket är nog den mest skriftspråkliga genre som finns efter lagtexter. Dess underliggande princip tycks vara: Skriv verkligen inte som du talar!

I grunden handlar det om att göra texten så begriplig som möjlig. Men om du inte är van att läsa den typen av texter, så kommer den kännas svårare än normalprosan, som finns i till exempel Dagens nyheter.

  • Akademiskt

” Till yttermera visso menar undertecknad att det framgår redan i professor Nordlunds abstract till avhandlingen att korrelationen för den undersökta populationen var måttligt hög med avseende på konsumtion av våldsbejakande multimodala källor och det undersökta – i denna kontext stigmatiserade – beteendet. Det verkar emellertid inte ha påverkat tonåringarnas kognitiva förmågor. Med stigande ålder – ceteris paribus – avtog emellertid korrelationen. Huruvida det även förelåg kausala samband kunde studien inte fastslå.”

Okej, texten är lite arkaisk även för att vara en akademisk text 🙂

Embed from Getty Images

  • Skriftspråkligt (formellt)

“Jag menar att det framgår av professor Nordlunds forskning att det finns ett samband mellan att titta på våldsamma TV-serier och aggressivt beteende för tonåringar. Deras tänkande påverkas dock inte. Och när ungdomarna växer upp och blir vuxna blir de inte lika påverkade av det. Det går dock inte att säga om de våldsamma TV-serierna orsakar det aggressiva beteendet eller om det kanske är så att aggressiva tonåringar tittar mer på sådana serier.”

  • Talspråkligt (informellt)

“De va en forskare som sa att man blir våldsam av att kolla på våldsamma filmer. Men de gäller bara barn. Vuxna blir inte de. Va de beror på vet man inte.”

  • Sms-språk

“Vissteru att kids får damp och börjar slåss 😮 om de glor på GoT men d gäller nt boomers 🙂 Och om d e sant vet dom nt Lol nu får jag damp 🙂 🙂 🙂 “

Men visst, jag erkänner, jag är mer bekväm med det akademiska språket än nutidens sms-språk 🙂

Karta över Det akademiska språket