“Argumenterande”

Praktiskt taget alla vetenskapliga texter har ett resultat och en slutsats, det som forskaren kommit fram till. Dels i rena faktapåståenden (resultatet), dels som tolkade faktapåståenden (slutsatsen).

Att sådana texter är argumenterande innebär dock inte att de är påverkanstexter, som särskilt debattexter brukar vara. De vetenskapliga texterna försöker inte påverka dig att tycka något, utan vill på ett logiskt sätt visa vad som ligger till grund för resultaten och slutsatserna. De är informativa.

Den vetenskapliga texten är också organiserad så att det logiskt går att följa tankegången i argumentationen, även om detta i praktiken ser mycket olika ut beroende på vilket ämne det handlar om.

Embed from Getty Images

Den vetenskapliga avhandlingen presenteras vid en disputation då avhandlingen resultat ska försvaras. Då granskas avhandlingen av en opponent. Idag brukar disputationerna inte vara några stora samhälleliga tillställningar. Sällan tilldrar sig disputationerna sådan uppmärksamhet som i bilden – La Disputa del Sacramento – “Nattvardsstriden” av Rafael 1509-1510.

Karta över Det akademiska språket

  • Läs mer om det vetenskapliga tillvägagångssättet i tankeredskapet Vetenskapsteori!