Den akademiska stilen

Det är framförallt den akademiska stilen som krånglar till språket. Det kryllar av konstiga ord – vetenskapliga, ålderdomliga och ord med andra betydelser än de vanliga.

Det första mötet med den akademiska stilen kanske kan jämföras med hur nobelpristagaren i litteratur, V.S. Naipaul, en gång beskrev mötet med en ny skolklass: “[Det] var som att komma in i en biograf en stund efter det att filmen har börjat och bara få ett vagt begrepp om handlingen.” Då är det svårt att hänga med.

Det är fullt rimligt att vetenskapliga texter är svåra. De måste de nog vara. Men de ska inte vara onödigt svåra!

Den akademiska stilen kan karakteriseras med hjälp av följande begrepp:

  • Extremt skriftspråklig
  • Noter
  • Opersonlig
  • Neutral
  • “Argumenterande”
  • Osäkerhetsmarkörer
  • Precision

Karta över Det akademiska språket