Påståendets säkerhet

Vidare är det klokt att få en uppfattning om påståendets säkerhet:

  • Det är högst troligt att det kommer att ske fler terrordåd i Europa.
  • Det är möjligt att det kommer att ske fler terrordåd i Europa.
  • Det är osannolikt att det kommer att ske fler terrordåd i Europa.

Visserligen kanske inte alla uppfattar ordvalet “möjligt” som lika alarmerande. Innebär det att det är 10 % risk för nya terrordåd eller är det 30 %? Därför gäller det att vara mycket noggrann när man formulerar sig på detta sätt – och särskilt om så allvarliga företeelser.

Även ordets eller ett påståendets säkerhet är viktigt att uppmärksamma när du gör tolkningar, så att du inte lägger in mer (eller mindre) i det faktapåståendet du läser – på samma sätt som med ordets omfång.

Embed from Getty Images

Karta över Det akademiska språket