Omfång

Vilket omfång har faktapåståendet? Det är en viktig skillnad när någon hävdar att:

  • Vaccinet kommer att ge alla livslång immunitet.
  • Vaccinet kommer att ge många immunitet för resten av influensasäsongen.
  • Vaccinet kommer att ge några en viss immunitet.

Dessa skillnader blir förstås extremt viktiga för en vetenskaplig text som vill nå fram till sanningen om något.

Ett ords eller ett påståendes omfång är särskilt viktigt att uppmärksamma när du själv gör tolkningar, så att du inte lägger in mer (eller mindre) i det faktapåståendet du läser.

Embed from Getty Images

Karta över Det akademiska språket