De svårfångade orden

Om jag var tvungen att välja ett av stildragen för det akademiska språket som viktigare än de andra, så skulle jag välja precisionen.

Men det är inte alltid lätt att definiera ord, särskilt inte mer abstrakta ord. Det gäller att få med allt:

Ett rör ska vara tillverkat av ett långt hål, omgivet av till exempel aluminium och centrerat omkring kärnan av hålet. Hela röret måste bestå av ett hål i hela dess längd. Hålet ska dessutom vara lika långt som röret. Den inre diametern av röret får inte vara större än yttre diametern, eftersom hålet då hamnar på utsidan av röret.

Det är oerhört viktigt att veta vad de använda orden betyder i en vetenskaplig text. Men en del ord är svårfångade för författaren och därmed även för läsaren. Jag kommer att gå igenom följande aspekter av dessa ord:

  • Mångtydighet
  • Vaghet
  • Omfång
  • Påståendets säkerhet
  • Faktapåstående eller värdepåstående

Karta över Det akademiska språket