Definitioner

Ett enkelt sätt att nå precision är att använda tydliga definitioner. Det är ofta bra att definiera vad man menar med olika ord. Många diskussioner och missförstånd bottnar nämligen i detta problem – och ett och annat skämt:

“Om någon kallar dig fet, så ska du inte bry dig om det. Du är större än så!”

Att vara “stor” kan ju betyda olika saker.

En författare kommer att få stora problem om hens läsare använder en annan definition än författaren. I vanliga fall kan vi slå upp ordet i en ordbok och få en standarddefinition. Ordboken kommer dock inte att innehålla alla de associationer som du och andra har med orden, utan den definitionen blir ofta kortfattad och kontextlös. Den saknar ofta ordets associationer.

Följande Tiktok visar på nödvändigheten av att använda samma definitioner:

Dessutom måste den vetenskapliga författaren vara konsekvent med sina definitioner. Hen får inte mena en sak med begreppet i kapitel 1 för att sedan ändra definitionen i kapitel 5. Det kan en politiker däremot kosta på sig som lovar en sak inför valet, men sedan glider på betydelsen eller ändrar den helt när hen ska ställas till svar några år senare.

Öva på definitioner

Pröva själv – Det akademiska språket – Övning 1

Karta över Det akademiska språket