Nya och bortglömda ord

Språket är inte bara en gammal rest från historien. Det lever och utvecklas i allra högsta grad. Nya ord tas upp i språket, vilket nästan alltid rör sig om substantiv, som dator, internet, AI och så vidare.

Någon enstaka gång letar sig ett nytt pronomen in i språket: hen. I början stötte det – förstås – på motstånd men får anses vara allmänt accepterat idag.

Hur ska man stava de nya orden? Enligt ursprungsspråket: maila? Eller ska vi försvenska stavningen: mejla? Eller skriva om ordet med befintliga ord: skicka brev via dator. Själv föredrar jag i de flesta fall att försvenska stavningen: mejla.

Orden som Gud glömde

Trots att vi har ett språk som har funnits i snart tusen år (jag räknar inte runsvenskan), så saknas det ibland ord för det vi vill säga.

Även om följande Tiktok handlar om engelska, så förstår du nog vad jag menar:

Avsaknaden av ord gäller ibland faktiskt fullkomligt normala ord som i alla fall jag tycker borde finnas i språket.

Det går att säga och färre. Men vad heter det sedan? Färst? Faktum är att formen förekom ända in på 1800-talet, men sedan glömdes den bort. Ordet fyller en funktion, men en del tycker att det är för liberalt att skriva så. Det handlar nog mest om vana.

En pojke kan vara rädd. Men vad heter det om ett barn känner samma känsla? Ett rätt barn? En omskrivning brukar lösa problemet.

Embed from Getty Images

Vad heter det första årtiondet detta sekel? 00-talet? Det ser konstigt ut men i vissa fall kanske det är bättre än följande omskrivning: Det första årtiondet på 2000-talet.

Karta över Det akademiska språket