Grekiska och latinska ord

Det finns några återkommande latinska och grekiska prefix som kan vara bra att känna till, eftersom de bildar många olika ord, inte minst inom vetenskapen.

Här finns orden samlade för nedladdning:

Karta över Det akademiska språket

  • Janson, T. (2002). Latin: kulturen, historien, språket. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
  • Vilborg, E. (2007). Rena grekiskan: klassiskt språk i modern tid. (1. uppl.) Stockholm: Norstedts akademiska förlag.