Tankekopplingar

Koppla ihop bilderna i tanken

Med hjälp av tankekopplingar kan vi skapa olika kopplingar inom en bild och mellan bilder, som hjälper läsaren att förstå bilden.

Problemet är att du inte kan se själva tankekopplingen. Du kan till exempel inte se orsaker. Du kan se att någon blir arg efter att hen blivit kallad “idiot” och du kan dra slutsatsen att den arga personen slog den andra på grund av elakheten.

Observera dock att det inte är alla bilder som har någon tydlig grammatik utifrån dessa tankekopplingar. Den här bilden på en blomma har det till exempel inte:

Embed from Getty Images

Här är några tankekopplingar som kopplar ihop begrepp, men som också är användbara för bildanalyser:

 • Kausalitet
  • A orsakar B
  • Gravitationslagen (A) orsakar att trädet faller mot marken (B) när man hugger ner det
Embed from Getty Images

 • Klassificering
  • A är B
  • De som tjänar mindre än X kronor per år (A) är arbetarklass (B).

 • Kronologi
  • A kommer före B
  • Första världskriget (A) föregick andra världskriget (B)
Embed from Getty Images

Det är viktigt i vilken ordning bilderna eller händelserna kommer för tolkningen, som blir uppenbart i denna Tiktok, med brandmän i aktion baklänges. Det blir inte lika hjältemodigt …

 • Del-helhet
  • A är en del av B
  • Ett träd (A) är en del en skog (B)
Embed from Getty Images

 • Analogi
  • A är som B
  • Människans minne (A) är som en hårddisk (B)

Följande Tiktok försöker hitta bildanalogier för jämlikhet och rättvisa- även om Xavier inte håller med …

 • Kontrast
  • A är olika B (för X och Y)
  • USA (A) och Sovjetunionen (B) skilde sig åt under kalla kriget när det gäller politik (X) och ekonomi (Y)
Embed from Getty Images

 • Generalisering
  • A är typiskt för B
  • Han är en dansk (B) – glad och gemytlig (A)!
Embed from Getty Images

 • Kontextualisering
  • A är B i kontext X (men C i kontext Y)
  • Industrialiseringen (A) var bra (B) i en ekonomisk kontext (X) (men dålig (C) i en miljökontext (Y))
Embed from Getty Images

 • Kombination (två begrepp kan kombineras till ett tredje)
  • A + B = C
  • Massa (A) och volym (B) blir densitet (C)
Embed from Getty Images

 • Hierarki (över-, under- och sidoordning)
  • A är överordnad B
  • Begreppet träd (A) är överordnat begreppet björk (B)
Embed from Getty Images

Öva på tankekopplingar

Nu tänkte jag att du ska få öva på att förstå hur bilder kan koppla ihop detaljerna inom eller mellan bilder. Nedan följer ett antal övningar där din uppgift är att lista ut vilken av tankekopplingarna som används, så att du lär dig att översätta exemplen ovan till bildspråk:

Pröva själv – Bildanalys – Övning 1

Pröva själv – Bildanalys – Övning 2

Pröva själv – Bildanalys – Övning 3

Pröva själv – Bildanalys – Övning 4

Pröva själv – Bildanalys – Övning 5

Pröva själv – Bildanalys – Övning 6

Pröva själv – Bildanalys – Övning 7

Pröva själv – Bildanalys – Övning 8

Pröva själv – Bildanalys – Övning 9

Pröva själv – Bildanalys – Övning 10

Karta över Bildanalys

 • Läs mer om Analogier som en del av Retorikanalys!
 • Läs mer om Analogier som en del av Kritisk bildanalys!
 • Liknande tankekopplingar finns även för de begrepp som vi har lagrade i våra långtidsminnen. Läs mer om dem här!