Steg 3: Vilken är kontexten?

Sammanhang

Kontext betyder sammanhang. Samma text, bild eller händelse kan tolkas på olika sätt i olika kontexter.

Ta följande bild på de två unga männen där du får tre olika kontexter:

Embed from Getty Images
  1. Kusinernas årliga släktträff på stranden.
  2. Två studenter som firar att de varit ihop i tre år.
  3. En man (30 år) som förfört en yngling (16 år) på stranden.

Förmodligen spelar din personliga inställning till HBTQI roll för tolkningen av denna bild. Men just nu handlar det inte om tolkningen, utan om kontexten. Kanske tänker du på följande sätt kring bildens kontexter:

  1. De två kusinerna har en tokrolig dag på stranden och busar med varandra.
  2. Ett sött gaypar som verkar vara lyckliga.
  3. En aningen stötande situation som kan vara både olämplig och till och med olaglig.

Ibland kan tolkningsnycklarna hjälpa dig att hitta kontexten, ibland hjälper kontexten dig att förstå tolkningsnycklarna. Båda är viktiga för hur du ska tolka bilden.

Du måste hitta en kontext som alla tolkningsnycklar stämmer in på. Vissa saker är tidsbundna, så kontexten måste passa ihop med tidpunkten för bilden också.

För att du ska kunna hitta en kontext så måste du ha tidigare kunskaper om ämnet.

Öva på att hitta kontexten

Pröva själv – Bildanalys – Övning 20

Pröva själv – Bildanalys – Övning 21

Pröva själv – Bildanalys – Övning 22

Karta för bildanalys

  • Läs mer om kontext här som en del av Fakta, åsikter och tolkningar!