Vad är en bildanalys?

Två olika personer kan tolka en och samma bild på olika sätt, som följande Tiktok illustrerar:

En grammatik för att förstå bilder

Pröva själv – Bildanalys – Övning 38

Det verkar som att människor vanligen är ganska duktiga på att läsa bilder och tolka dem, på samma sätt som när de läser texter.

Embed from Getty Images

De här två kvinnorna verkar tycka om varandra …

Men när man frågar människor hur de kommer fram till sina tolkningar, så är det betydligt lättare att förklara det utifrån texten än med hjälp av bilden. Anledningen är att vi inte fått lära oss bildernas grammatik lika bra som texternas grammatik i skolan. Därför har vi färre och sämre begrepp för att beskriva det vi ser än det vi läser.

De olika detaljerna i bilden hänger ihop med varandra och ibland kan även olika bilder kopplas ihop med varandra.

Det är tankekopplingarna som kopplar ihop bilderna, som du sedan analyserar med hjälp av fyra frågor.

Karta över bildanalys