Min sammanfattning av bildanalys

Table of Contents

Bildanalys handlar om att läsa och förstå bilder. Även en vanlig bild utan några onda avsikter kan vara knepig att förstå. Ett enkelt sätt att läsa bilder på är att ställa fyra frågor:

  • Steg 1: Vad ser du på bilden?
  • Steg 2: Vilka tolkningsnycklar hittar du?
  • Steg 3: Vilken är kontexten?
  • Steg 4: Vad tolkar du in i bilden?

Men betydelsen av bild kan förändras. Själva bilden kan beskäras eller photoshopas. Och även andra bilder och byte av kontext kan förändra vad bilden innebär, vilket kan vara svårare att upptäcka.

Ett bra sätt att se helheten och hur alla detaljer (begrepp) hänger ihop med varandra är att göra en tankemodell. Så här relaterar begreppen till varandra för mig:

(C) Niklas Ericsson

Karta över Bildanalys

Lär dig mer

  • Länkar till andra tankeredskap
    • Läs mer om tankemodeller här!