Bilder kan beskäras

Med att beskära en bild menar jag att du skär bort något på bilden i efterhand, till exempel en soptunna som förstör den fina naturbilden. Men denna logik gäller också om du vinklar bilden i förväg, till exempel flyttar dig två meter till vänster, så att du slipper att få med soptunnan.

Ibland är det så att vinkeln som bilden är tagen ur skapar en viss tolkning, som följande Tiktok visar:

Bilder blir ofta beskurna. Det finns många gånger goda skäl till det. Kanske är det ett störande element i bilden eller så kanske bilden måste bli mindre. Så länge beskärningen bara snyggar till bilden så är det rimligen okej.

Embed from Getty Images

En extrem beskärning av en bild …

Men visst finns det många exempel på bilder som beskurits och som därmed bjuder in till en annan tolkning av bilden. Då börjar det bli problematiskt.

Är en beskuren bild en sämre bild?

Det finns de som menar att en bild som blivit beskuren är ett slags falsk eller manipulerad bild och därför en sämre bild.

Men även innan bilden tas har fotografen valt ett perspektiv som kan komma att påverka tolkningen av bilden extremt mycket:

  • Om du fotograferar någon underifrån ser hen mäktigare ut.
  • Om du väljer att inte ta med personerna som står runtomkring ser personen ensam ut.
  • Om du väljer att ta med en bakgrund från ett fattigt område så kan personen färgas av det och upplevas som “fattig” eller möjligen som en rik person (om hen kontrasteras mot det fattiga med sina “rika” kläder).
Embed from Getty Images

Jämför bilden ovan med denna, där Obama känns mindre mäktig:

Embed from Getty Images

Att det skulle vara mindre “manipulation” än att beskära en bild efter att den tagits (så länge innebörden inte ändras) håller jag inte med om.

Öva på beskurna bilder

Pröva själv – Bildanalys – Övning 31

Pröva själv – Bildanalys – Övning 33

Karta över bildanalys