Bildanalys

Introduktion

Varje dag översköljs vi av bilder – på bussen, på nätet och i våra mobiler. Vi tittar på dem och tar oftast till oss budskapet utan problem. Det är väl bara när vi reagerar starkt känslomässigt på en bild eller när vi inte förstår den som vi börjar reflektera över den.

Embed from Getty Images

I bildspelet ser du några bilder som i alla fall fick mig att tänka en gång till.

Att läsa en bild påminner mycket om att läsa en text. Principerna är desamma, men det finns vissa saker som gör att bilderna skiljer ut sig, särskilt för en ovan bildläsare. Därför hade jag tänkt att lära dig några tumregler som kan hjälpa dig när du möter bilder.

Varför ska jag lära mig detta tankeredskap?

Bilder är extremt effektiva för att påverka människor – beröra som med konst eller påverka med manipulation. Därför är det viktigt att kunna tolka bilder.

Detta tankeredskap lär dig …

Först gäller det att förstå bilden som du ser – det ska du få lära dig med hjälp av bildanalysens fyra frågor:

  • Vad ser du på bilden?
  • Vilka tolkningsnycklar hittar du?
  • Vilken är kontexten?
  • Vad tolkar du in i bilden?

Men en bild som du har förstått kan sedan få sin mening förändrad på olika sätt, till exempel i samspel med andra bilder eller i nya kontexter.

Förkunskaper

För detta tankeredskap behöver du inga särskilda förkunskaper, men det skadar inte om du läst om läsförståelse, som du kan göra här, eftersom likheterna mellan att läsa texter och bilder är stora.

Uppvärmning

Innan du börjar gå igenom bildanalysen vill jag att du värmer upp hjärnan med följande övning:

Pröva själv – Bildanalys – Övning 0

Karta över Bildanalys

  • Läs mer om kritisk bildanalys här!

Statens medieråd har en bra serie om bilder och visuell gemenskap, som du hittar här!

Du hittar mer referenser till bildanalys i Biblioteket!