Hållbarhet

Men hur ska vi avgöra vilka argument som är bra eller dåliga? Starka argument har hög hållbarhet och relevans.

  • Att det är hållbart innebär att man accepterar det.
  • Att det är relevant innebär att om man accepterar proargumentet stärker det argumentet som det stöttar eller i slutändan själva tesen.

Ett proargument stärker hållbarheten i ett argument.

Låt oss kolla! Kan vi, som proargument (2) hävdar, acceptera att oskyldiga kan drabbas av dödsstraff? Ja, rimligen! Det är också så att vi kan acceptera att det finns bevis för att oskyldiga människor dömts, eftersom vi också presenteras med dessa bevis (låtsas vi). Båda dessa proargument (2 & 3) har alltså hög hållbarhet.

Men antag att proargument (3) bygger sitt påstående på proargument (3b)! Då faller hela dess hållbarhet, eftersom Kalle Anka inte är någon trovärdig källa.

Karta över Argumentationsanalys