Proargument

Ett argument för tesen kallas ett proargument och ett argument mot tesen kallas för contraargument. Dessutom kan ett argument i sin tur ha pro- eller contraargument, som i sin tur också kan ha det.

Ett träddiagram på en argumentation skulle därför kunna se ut så här, men utan några anspråk på fullständighet.

Ett rimligt argument för att acceptera tesen (1) att dödsstraff borde förbjudas är att oskyldiga kan drabbas (2). Alla är vi nog överens om att det är ett klokt argument för att förbjuda dödsstraffen. Om argumentet räcker eller inte återkommer vi till …

Dessutom kan ett argument stödjas av andra argument. Här stöder proargumentet (3) det tidigare proargumentet (2), eftersom det argumentet kanske inte är tillräckligt starkt – att oskyldiga kan drabbas innebär ju inte att de faktiskt drabbas. Det kan ju vara så att domstolarna är så noggranna att ingen döms felaktig. Men här får vi veta att det finns bevis för att oskyldiga människor dömts av domstolar. Det stärker rimligen proargument (2).

Karta över Argumentationsanalys