Min sammanfattning

En argumentation handlar om att påverka andra människor. Du vill få dem att tro att du har rätt, så att de också tycker så, för att i förlängningen handla på ett visst sätt.

Tesen är att det budskap som du vill få andra människor att tro på. Det kan vara både ett faktapåstående (“Människans klimatpåverkan höjer jordens temperatur”) eller ett värdepåstående (“Vi måste göra allt vi kan för att minska människans miljöpåverkan”) eller både och.

Embed from Getty Images

För att få andra människor att bli övertygade om din tes, så använder du dig av proargument för att stärka tesen och göra den mer övertygande. Din motståndare kan dock använda sig av ett contraargument, som gör motsatsen till proargumentet och istället försvagar tesen.

Du avgör styrkan på argumenten genom att bedöma deras hållbarhet (hur lätt du accepterar argumentet) och deras relevans (som innebär att om du accepterar argumentet, så stärker det också argumentet i dina ögon).

Ibland kan det finns (medvetet eller omedvetet) outtalade antaganden, som du måste acceptera för att också anse argumentet som hållbart.

Karta över Argumentationsanalys