Din sammanfattning

Sammanfatta tankeredskapet genom att göra en tankemodell som innehåller följande begrepp:

  • Tes
  • Proargument
  • Contraragument
  • Outtalat antagande
  • Hållbarhet
  • Relevans

Karta över Argumentationsanalys