Contraargument

Contraargument fungerar på samma sätt som proargumentet med den viktiga skillnaden att de är mot ett argument eller tesen.

Ett contraargument försvagar hållbarheten hos det argument som det riktar sig mot.

Om vi accepterar contraargument (6), det vill säga om det har hög hållbarhet, så kommer proargument (2) att försvagas.

Men ett contraargument (7) kan också rikta sig mot ett annat contraargument (6) och därmed försvaga det.

Contraargument (8) är en viktig invändning mot tesen (1) om det har hög hållbarhet, det vill säga om vi accepterar det. Och om vi accepterar det så kommer det att försvaga tesen om det är relevant.

I och med proargument (9) stärks vår inväning som contraargument (8) hävdade.

Men proargument (9) får inte stå oemotsagt, eftersom det finns invändningar mot effektiviteten hos dödsstraffet i och med contraargument (10). I detta fall måste vi väga proargment (9) mot contraargument (10). Vilket av dem har högst hållbarhet, det vill säga vilket kommer vi att välja?

Karta över Argumentationsanalys