Självtest – Vetenskapsteori – Begrepp – Kortsvar

Vad är en Modell?

Vad är Dubbelblinda experiment?

Vad är Humanvetenskaper?

Vad innebär Styrd forskning?

Vad menas med Intersubjektiv prövbarhet?

Vad är en Tolkning?

Vad menas med Peer review?

Vad är en Not?

Vad är en Hypotes?

Vad är en Referens?

Vad menas med Anekdotisk bevisföring?

Vad menas med Objektivitet?

Vad menas med Kumulativ kunskap?

Vad är Naturvetenskaper?

Vad är Humaniora?

Vad är Positivism?

Vad menas med Validitet?

Vad innebär en Generalisering?

Vad innebär Determinism?

Vad innebär Fri forskning?

Vad är en Slutsats?

Vad innebär Falsifiering?

Vad menas med Ceteris paribus?

Vad betyder Ad hoc?

Vad är Litteratur?

Vad innebär Sann, berättigad tro?

Vad menas med Relativism?

Vad menas med Realism?

Vad är en Kontrollgrupp?

Vad är Confirmation bias?

Vad är ett Paradigm?

Vad menas med Hypotetisk-deduktiv metod?

Vad är en Teori?

Vad menas med Kulturrelativism?

Vad är Vetenskap?

Vad är en Ledande fråga?

Vad menas med Korrespondensteorin?

Vad är en vetenskaplig Lag?

Vad är en Anomali?

Vad är en Ideologi?

Vad är Pseudovetenskap?

Vad är en Social konstruktion?

Vad är en Kvantitativ metod?

Vad innebär Kausalitet?

Vad är Samhällsvetenskaper?

Vad är en Kvalitativ metod?

Vad är Empiri?

Vad innebär Korrelation?

Vad är Hermeneutik?

Vad menas med Provisorisk kunskap?

Vad är Deduktion?

Vad är en Premiss?

Vad menas med Reliabilitet?

Vad menas med Subjektivitet?

Vad innebär Ockhams rakkniv?

Vad är en Avhandling?

Vad är Induktion?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *