Självtest – Vetenskapsteori – Begrepp – Flerval

Vad är en Kvantitativ metod?

Vad är en Avhandling?

Vad menas med Kumulativ kunskap?

Vad är Positivism?

Vad är Humanvetenskaper?

Vad innebär Kausalitet?

Vad är en Kontrollgrupp?

Vad innebär Falsifiering?

Vad menas med Ceteris paribus?

Vad är Pseudovetenskap?

Vad innebär Styrd forskning?

Vad är en Premiss?

Vad menas med Intersubjektiv prövbarhet?

Vad innebär Determinism?

Vad är Dubbelblinda experiment?

Vad menas med Anekdotisk bevisföring?

Vad menas med Korrespondensteorin?

Vad betyder Ad hoc?

Vad innebär Sann, berättigad tro?

Vad är Hermeneutik?

Vad är en Kvalitativ metod?

Vad är en Tolkning?

Vad är en Modell?

Vad är en Hypotes?

Vad är en Social konstruktion?

Vad är en Anomali?

Vad menas med Realism?

Vad menas med Objektivitet?

Vad menas med Relativism?

Vad innebär Ockhams rakkniv?

Vad är Confirmation bias?

Vad innebär Fri forskning?

Vad är en vetenskaplig Lag?

Vad innebär en Generalisering?

Vad är Humaniora?

Vad menas med Reliabilitet?

Vad menas med Hypotetisk-deduktiv metod?

Vad är Induktion?

Vad är en Ideologi?

Vad menas med Subjektivitet?

Vad innebär Korrelation?

Vad är ett Paradigm?

Vad menas med Provisorisk kunskap?

Vad är Empiri?

Vad är en Not?

Vad är en Teori?

Vad är en Referens?

Vad är Naturvetenskaper?

Vad är Deduktion?

Vad menas med Kulturrelativism?

Vad är Vetenskap?

Vad är en Slutsats?

Vad är Litteratur?

Vad menas med Peer review?

Vad är en Ledande fråga?

Vad är Samhällsvetenskaper?

Vad menas med Validitet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *