Självtest – Vetenskapsteori – Begrepp – Flerval

Vad är en vetenskaplig Lag?

Vad menas med Anekdotisk bevisföring?

Vad är en Kvalitativ metod?

Vad menas med Ceteris paribus?

Vad menas med Kumulativ kunskap?

Vad är en Not?

Vad menas med Realism?

Vad är Pseudovetenskap?

Vad är en Referens?

Vad är en Modell?

Vad är en Anomali?

Vad innebär Sann, berättigad tro?

Vad är Positivism?

Vad är Litteratur?

Vad menas med Korrespondensteorin?

Vad betyder Ad hoc?

Vad innebär Korrelation?

Vad menas med Peer review?

Vad är en Slutsats?

Vad är en Ideologi?

Vad är en Kvantitativ metod?

Vad innebär Fri forskning?

Vad är en Hypotes?

Vad är Vetenskap?

Vad menas med Validitet?

Vad menas med Reliabilitet?

Vad menas med Intersubjektiv prövbarhet?

Vad är Samhällsvetenskaper?

Vad innebär en Generalisering?

Vad är Naturvetenskaper?

Vad menas med Subjektivitet?

Vad är ett Paradigm?

Vad innebär Ockhams rakkniv?

Vad är en Teori?

Vad är Induktion?

Vad är Humaniora?

Vad är en Premiss?

Vad är en Social konstruktion?

Vad är en Kontrollgrupp?

Vad är Empiri?

Vad är en Avhandling?

Vad är en Tolkning?

Vad menas med Relativism?

Vad innebär Determinism?

Vad innebär Falsifiering?

Vad menas med Hypotetisk-deduktiv metod?

Vad är en Ledande fråga?

Vad är Deduktion?

Vad menas med Kulturrelativism?

Vad menas med Objektivitet?

Vad är Confirmation bias?

Vad menas med Provisorisk kunskap?

Vad är Humanvetenskaper?

Vad innebär Kausalitet?

Vad innebär Styrd forskning?

Vad är Dubbelblinda experiment?

Vad är Hermeneutik?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *