Självtest – Studietekniker –

1. 
Vad är Minnestekniker?

2. 
Vad är Korstabell?

3. 
Vad är Komihågord?

4. 
Vad är Sammanfattningar?

5. 
Vad är Aktiv läsning?

6. 
Vad är Studietekniker som medel?

7. 
Vad är Studietekniker som mål?

8. 
Vad är Flödesschema?

9. 
Vad är Tankeflyt eller Kognitivt flyt?

10. 
Vad är Begreppshierarki?

11. 
Vad är Anteckningar?

12. 
Vad är Begreppscirklar?

13. 
Vad är Övningar?

14. 
Vad är Venndiagram?

15. 
Vad är Tankemodeller?

16. 
Vad är Förståelseillusioner?

17. 
Vad är Mind map?

18. 
Vad är Ytinlärning?

19. 
Vad är Tidslinje?

20. 
Vad är Djupinlärning?

21. 
Vad är Uppvärmning?

22. 
Vad är Prokrastinering?

23. 
Vad är Planering?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *