Självtest – Studietekniker – Begrepp – Kortsvar

1. 
Vad är Ytinlärning?

2. 
Vad är Studietekniker som medel?

3. 
Vad är Djupinlärning?

4. 
Vad är Tankeflyt eller Kognitivt flyt?

5. 
Vad är Planering?