Självtest – Läsförståelse – Begrepp – Kortsvar

Vad betyder Intertextuell?

Vad är en Tolkningsnyckel?

Vad är en Genre?

Vad är en Textstruktur?

Vad är ett Narrativ?

Vad betyder Hermeneutik?

Vad innebär Den hermeneutiska cirkeln?

Vad är Förförståelse?

Vad innebär en Bokstavlig tolkning?

Vad innebär Tolkning som inlevelse?

Vad innebär Tolkning som samarbete?

Vad innebär Den fria tolkningen?

Vad innebär Tolkningsföreträde?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *