Självtest – Konsten att lära – Begrepp – Flerval – Alla frågor (omvänd ordning)

Vilket begrepp beskrivs i följande mening?

 

Ju mer du lär dig desto mer kommer du att ha i ditt långtidsminne.

Lägg undan mobilen så den inte börjar inkräkta på ditt , så att du tänker mindre effektivt.

Du ska inte slå in sakerna i huvudet, utan istället ägna dig åt av kunskaperna.

Det är bra med ett välfyllt , eftersom du då har mycket kunskaper.

Om du blir väldigt glad över något så kommer du att komma ihåg det längre, eftersom är inblandade.

Det är bra att använda när man pluggar, så att man inte begränsar sig till ett enda sinne.

När du ägnar dig åt så integrerar du nya erfarenheter med den kunskapsstruktur du redan har.

Med ett bra så kan du lättare plocka fram kunskap från långtidsminnet.

Det är visserligen jobbigt att ägna sig åt , men det är värt ansträngningen.

Att göra samma sak varje gång utan variation kan kallas för .

Om du ser något oväntat så kommer du sannolikt komma ihåg det eftersom det då handlar om .

En mycket stabil princip för lärandet är , som innebär att du testar dig för att lära dig.

Ord som har en är ofta kopplade till känslor kring det ordet.

Med hjälp av kan du få någon att minnas.

Eftersom så kommer den att tolka det du ser så att det blir begripligt för dig.

Om du råkar ut för så finns risken att du glömmer bort allt du hade i arbetsminnet.

Med ett så gör du olika saker hela tiden och får på så sätt fler minneskrokar.

Det går att ändra en människas minnen eftersom vi har ett .

Ett ords betydelse kan också kallas för .

Om du ser något så kommer ditt kunna plocka fram det för din inre syn.

När du ägnar dig åt så behöver du omorganisera dina kunskaper.

En text som du läser sparas inte ordagrant i ditt långtidsminne. Istället är det ordets semantik som sparas i .

I många fall är det helt nödvändigt att , eftersom vi sällan har alla detaljer.

Om du inte har bra rutiner är det lätt att du ägnar dig åt istället.

En innebär att du organiserat dina kunskaper på något sätt.

Det är bra med , eftersom du då pluggar vid olika tillfällen och därför inte behöver lägga lika mycket tid på att plugga.

En analogi till är att lägga ett pussel där de olika pusselbitarna är olika kunskaper.

Alla människor har olika för olika aktiviteter, som att gå på restaurang eller spela fotboll, så att de förstår vad som hänt, vad som händer och vad som kommer att hända.

Inom retoriken används så att åhörarna minns det viktiga i slutet och början av talet.

Du kan prajma hjärnan genom att ägna dig tå , så att du förbereder hjärnan på det du ska lära dig.

När du ska lära dig att köra bil är det nödvändigt att det sker en av alla de olika momenten som behöver göras när du kör en bil.

Olika länkar ihop begreppen logiskt eller definitionsmässigt.

Om du använder så kommer minnena sparas som både en inre syn och som betydelse.

Du lagrar kunskaperna i ditt långtidsminne i form av olika , som kopplas ihop med varandra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *