Självtest – Konsten att lära – Begrepp – Flerval – 5 slumpvisa frågor åt gången

Välj det alternativ som bästa förklarar begreppet!

Uppvärmning

Utspritt lärande

Prokrastinering

Minne

Överbelastning

Assimilation

Begreppskopplingar

Bildminne

Proveffekten

Varierat lärande

Känslor

Rekonstruktivt minne

Flera minnen

Repetition

Scheman

Långtidsminne

Arbetsminne

Tidigare kunskap

Begrepp

Konstigheter

Hjärnan fyller i luckor

Framplockning

Semantik

Ackommodation

Flera sinnen

Värdeladdning

Struktur

Hjärnan vill ha mening

Betydelseminne

Automatisering

Associationer

Seriepositionseffekten

Bearbetning

Förståelse