vice versa


Betydelse: i omvänd ordning, tvärtom
Exempel: "Den mänskliga faktorn låg bakom att bensintanken innehöll diesel och vice versa på två danska bensinstationer."