tertiär


Betydelse: som kommer i tredje hand
Exempel: "Tre regnbågar är rätt ovanligt, men det finns ett fenomen som kallas 'reflektionsbåge' eller en tertiär regnbåge."
Jämför: primär = som kommer i första hand
Jämför: sekundär = som kommer i andra hand