terminal


Betydelse: som utgör avslutning av något; om livets slutskede
Exempel: "Frågan blir särskilt aktuell för människor med terminal sjukdom där palliativ vård inte visat sig vara tillräcklig."
Motsats: initial = som förekommer i början