taxonomi


Betydelse: noggrann vetenskaplig systematik, som ofta följer en princip om över- och underordning
Exempel: "Blooms taxonomi vill visa hur vårt tänkande hänger ihop och att vissa typer av tänkande är mer avancerade än andra."
Jämför: hierarki = noggrant fastställd över- och underordning och stränga krav på lydnad
Jämför: kategorisering = indelning i kategorier
Jämför: klassificering = indelning i klasser