subjektivitet


Betydelse: Hänsynstagande till egna åsikter (och förutfattade meningar)
Exempel: "Om vi slår fast att könstillhörighet är en subjektiv upplevelse, vilken innebörd ger vi då begreppet kön?"
Motsats: objektivitet = saklighet, opartiskhet