stipulera


Betydelse: fastlägga (något) på ett formellt eller bindande sätt; bestämma
Exempel: "Om det blir endast tre dagar, vilket stipuleras i januariavtalet, landar notan på 30 miljarder kronor i produktionsbortfall, enligt Nordeas analytiker."
Jämför: stipulativ definition = användaren själv anger hur ett visst uttryck skall förstås i ett visst sammanhang