signifikant


Betydelse: som utgör ett påfallande tydligt tecken; om siffervärden eller dylikt som har en grad eller omfattning som knappast kan bero av slumpen
Exempel: "Sverige hör till de bäst presterande länderna med endast sju länder som är signifikant bättre."