samhällsvetenskap


Betydelse: de vetenskaper som studerar samhället i dess olika aspekter
Exempel: "Just därför har vetenskapsrådet beslutat att avskaffa allt stöd till tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap."
Jämför: humanvetenskap = de vetenskaper som studerar människan och hennes situation
Jämför: humaniora = de ämnen som finns vid de humanistiska fakulteterna, bland annat språk, historia, estetiska ämnen och filosofi
Jämför: naturvetenskap = de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar