remiss

Betydelse: hän­visning av ett ärende till myndigheter eller organisationer för yttrande; läkares hän­visning av patient till sjuk­hus eller specialist
Exempel: "Statsministern anser att hela migrationskommitténs betänkande ska skickas ut på remiss."
Jämför: remittera = bereda (myndighet, organisation eller dylikt) till­fälle att yttra sig över frågor; bereda (patient) till­träde till visst sjuk­hus eller till specialist