reell


Betydelse: som finns (i världen) och kan uppfattas eller påvisas med sinnena
Exempel: "Det ska vara ett reellt hot. Det ska finnas en reell anledning, säger en psykiater om att läkare ska kontakta polisen med uppgifter de får från sina patienter."
Motsats: fiktiv = som inte är verklig men tänks vara det
Jämför: autentisk = som verkligen existerat på det sätt som påstås