per se


Betydelse: i sig, i och för sig, av sig själv
Exempel: "Enligt åklagaren tillhör mannen inte en kriminell gruppering per se."
Jämför: intrinsikal = inneboende, hörande till någots natur, till exempel att hävda att döda eller ljuga är intrinsikalt fel