paradigm


Betydelse: System av antaganden och tankemönster som är allmänt erkända inom ett vetenskapligt område
Exempel: "Kan det verkligen stämma att J. K. Rowling stämplas som paria för att hon ifrågasätter det paradigm där könstillhörighet är något som varje individ bestämmer själv?"