objektivitet


Betydelse: Saklighet, opartiskhet
Exempel: "Kravet på objektivitet medför att åklagaren har ansvar för att utreda och undersöka även sådant som talar till den misstänkta personens fördel."
Motsats: subjektivitet = Hänsynstagande till egna åsikter (och förutfattade meningar)