nomotetisk


Betydelse: en nomotetisk vetenskap är en (natur)vetenskap som syftar mot det generella, mot de allmänna lagar som råder i naturen
Exempel: "En nomotetisk metod  syftar till att producera allmänna uttalanden som redogör för större sociala mönster, som utgör sammanhanget för enstaka händelser, individuella beteenden och erfarenheter."
Jämför: idiografisk = en idiografisk vetenskap är en (historisk) vetenskap som intresserar sig framför allt för att beskriva det individuella fallet, det som inträffar endast en gång