multinationell


Betydelse: som bedriver (ekonomisk) verksamhet i flera länder
Exempel: "Det måste finnas öppenhet och transparens i etablerandet av multinationella företag i Sverige."
Synonym: transnationell