metod


Betydelse: tillvägagångssätt; i en vetenskaplig undersökning: hur man undersöker något
Exempel: "För första gången på 50 år har metoden för att förvara donatorhjärtan utvecklats."
Jämför: operationalisering = dela upp i (konkreta) delmoment; i en vetenskaplig undersökning: vad man vill undersöka
Jämför: metodologi = läran om metoder
Jämför: metodik = uppsättning metoder inom visst område