maxim


Betydelse: tydlig och kortfattad (levnads)regel
Exempel: "Handla enbart i enlighet med den maxim som du skulle vilja se upphöjd till allmän lag."