litteratur


Betydelse: text som tolkar källor och annan litteratur, tidigare forskning; böcker och andra skrifter, ofta skön­litteratur
Exempel: "I litteraturen hittade han en bortglömd teori om pyramidernas uppkomst."
Jämför: källa = text (skriftlig, muntlig eller bild) som själv är upphovet till ett påstående
Jämför: referens = källor och litteratur som används för att belägga ett påstående
Kommentar: En avhandling är litteratur eftersom den tolkar källor, men en avhandling kan bli en källa, om någon till exempel vill göra en vetenskaplig undersökning om avhandlingar.