legitim


Betydelse: som erkänns av lagen
Exempel: "Politikern uttalar sig om den informationsfilm som Staffanstorps kommun har fått stark kritik för: 'Den är helt legitim.'"
Motsats: illegitim = som inte erkänns av lagen eller av allmännare moralregler; född utom äktenskapet
Jämför: legitimera = erkänna som laglig