legio


Betydelse: i mycket stort antal
Exempel: "Skönmålning av äldreomsorgen är legio i många av kommunernas glättade informationsbroschyrer."