kriterium


Betydelse: (avgörande) kännetecken som används för att fastställa tillhörighet
Exempel: "Enligt de etiska principerna för prioritering inom intensivvård i samband med Covid-19 pandemin ska biologisk ålder vara ett kriterium."